Program konferencji

 

Pobierz program konferencji

6 czerwca 2017

11.00-12.00
Rejestracja uczestników
12.00-12.15
Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
12.15-13.00
Sesja inauguracyjna - 700-lecie Lublina
13.00-14.30
Skuteczne funkcjonowanie urzędu zgodnie z nowymi procedurami administracyjnymi. Nowelizacja KPA; Podpis elektroniczny jako narzędzie podejmowania decyzji przez organ
14.30-15.00
Lunch
15.00-16.30
Cyberbezpieczeństwo a kontakt z mieszkańcami z wykorzystywaniem nowych technologii. Nowe technologie; Zmiany prawne; Ubezpieczenia; Zabezpieczenia; Audyty bezpieczeństwa informacji; Strategie cyberbezpieczeństwa w świetle Dyrektywy NIS; Praktyczne konsekwencje wdrożenia unijnego rozporządzenia w zakresie ochrony danych osobowych – jak przygotować urząd jst do implementacji zmian prawnych, technicznych i organizacyjnych
16.30-17.00
Przerwa
17.00-18.30
Era Smart urzędnika. Aspekty technologiczne ‒ systemy obsługi klienta; Jakość obsługi klienta i systemy obsługi klienta; Elektronizacja postępowania; Konieczność prowadzenia spraw przez internet; Kontakt z mieszkańcem przez systemy mobilne (sms-y, aplikacje); Kompetencje i szkolenia urzędnika z zakresu nowych technologii; Systemy ułatwiające kontakt z niepełnosprawnymi)
20.00
Lubelski Wieczór Artystyczny, uroczysta kolacja, koncert, after party

7 czerwca 2017

 

ZARZĄDZANIE URZĘDEM

HR I PRAWO PRACY

CYFRYZACJA URZĘDU

10.00–10.45
10.45–11.30

Skrócenie terminów wydawania decyzji; zwiększenie obowiązków informacyjnych urzędu; obowiązek mediacji i zawierania umów; organizacja procesu mediacji ‒ jak to skutecznie przeprowadzić; wpływ zmian w KPA na koszt funkcjonowania urzędu

Analiza zasobów kadrowych; Informatyzacja HR i zarządzania zasobami ludzkimi

Czy konkursy w urzędach to przeszłość? Awanse poziome urzędników w ramach organizacji Czy potrzebny nam kodeks urzędniczy? Etyka urzędnicza

Jednolity plik kontrolny; e-płatności, e-usługi

11.30-12.00
Przerwa
12.00–12.45
12.45–13.30

Rozwój infrastruktury technologicznej urzędu ‒ trendy, innowacje, wyzwania. Systemy informatyczne wspomagające pracę sekretarza

Obsługa informatyczna, księgowa, zakup usług, zakup materiałów, zamówienia publiczne

Przetwarzanie informacji dotyczących zatrudnienia. Zasady udzielania informacji publicznej dotyczącej pracowników

Zwykłe szkolenia to za mało. Jak podnosić kompetencje urzędników wykorzystując nowoczesne metody edukacyjne (coaching, webinaria, e-learning)?

Normy dotyczące bezpieczeństwa informacji

GIS – geoinformacja

14.00–15.30

Przywództwo; Komunikacja; Negocjacje

Wypowiedzenie a rozwiązanie bez wypowiedzenia; Zasady ustalania okresów wypowiedzenia; Przyczyny uzasadniające zwolnienie pracownika; Sposób składania oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę

Najlepsze aplikacje mobilne. Przegląd rynku. Na co zwracać uwagę przy wyborze?

Pobierz program konferencji

 

SEMINARIUM ODBYŁO SIĘ W DNIACH

6 - 7. 06. 2017

Back to Top